Sale gimnastyczne

Poniżej przedstawiono remont 7 sal gimnastycznych.

Sala gimnastyczna nr 1 wraz z wejściem bocznym w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie

Sala gimnastyczna nr 2 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Częstochowie sala duża

Sala gimnastyczna nr 3 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Częstochowie sala mała

Sala gimnastyczna nr 4 z szatniami oraz przebudowa wejścia bocznego na boiska szkolne w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima w Częstochowie

Sala gimnastyczna nr 5 wraz z szatniami oraz toaletami w Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

Sala gimnastyczna nr 6 wraz z szatniami oraz toaletami w Szkole Podstawowej nr 36 w Częstochowie

Sala gimnastyczna nr 7 w Szkole Podstawowej nr 54 w Częstochowie

Sklep Internetowy Rocket